Cửa cuốn lưới mắt võng sơn tĩnh điện

Mô tả:

Mã sản phẩm:

Giá:Liên hệ

Lượt xem:1097

CỬA CUỐN ĐÀI LOAN

STT

Kích Thước

ĐVT

Đơn giá cửa cuốn mô tơ

6 dem

7 dem

8 dem

1

Trên 10 m2

m2

360.000

380.000

400.000

2

Từ 8 m2 – 9.9 m2

m2

380.000

400.000

420.000

3

Từ 7 m2 – 7.9 m2

m2

400.000

420.000

440.000

4

Từ 6 m2 – 6.9 m2

m2

440.000

460.000

480.000

5

Từ 5 m2 –5.9 m2

m2

470.000

490.000

510.000

6

Từ 4 m2 – 4.9 m2

m2

500.000

520.000

540.000

7

Từ 3 m2 – 3.9 m2

m2

550.000

570.000

590.000

8

Dưới 3  m2

m2

1.750.000

1.850.000

1.950.000

 

BẢNG BÁO GIÁ MÔ TƠ CỬA CUỐN

Mô tơ hiệu G-D

300 kg(dưới 15m)

2.900.000

Mô tơ hiệu EAGLE

400 kg (dưới 20m)

3.000.000

Mô tơ hiệu HUOLE

600 kg (dưới 30m)

3.300.000

 

800 kg (dưới 40m)

5.000.000

 

1000 kg (dưới 50m)

5.700.000

 

1500 kg (dưới 50m)

9.600.000

Bình lưu điện YH

400 kg (dưới 10m)

2.800.000

 

600 kg 7,5 AH 2b (dưới 15m)

3.000.000

 

600 kg 12 AH   (dưới 20m)

3.200.000

 

600 kg 4b  (dưới 25m)

3.700.000

Mô tơ ống 100N

 

4.600.000

Mô tơ ống 120N

 

5.400.000

Bộ Cảm ứng chống xô

 

700.000

Bộ Cảm ứng chống xô bút đồng 

 

1.000.000

Remote rời

 

400.000

 
zalo-icon
zalo-mail
facebook-icon
phone-icon