Bình lưu điên YH

Mô tả:

Mã sản phẩm:

Giá:Liên hệ

Lượt xem:2981

Mô tơ hiệu G-D

300 kg(dưới 15m)

2.900.000

Mô tơ hiệu EAGLE

400 kg (dưới 20m)

3.000.000

Mô tơ hiệu HUOLE

600 kg (dưới 30m)

3.300.000

 

800 kg (dưới 40m)

5.000.000

 

1000 kg (dưới 50m)

5.700.000

 

1500 kg (dưới 50m)

9.600.000

Bình lưu điện YH

400 kg (dưới 10m)

2.800.000

 

600 kg 7,5 AH 2b (dưới 15m)

3.000.000

 

600 kg 12 AH   (dưới 20m)

3.200.000

 

600 kg 4b  (dưới 25m)

3.700.000

Mô tơ ống 100N

 

4.600.000

Mô tơ ống 120N

 

5.400.000

Bộ Cảm ứng chống xô

 

700.000

Bộ Cảm ứng chống xô bút đồng 

 

1.000.000

Remote rời

 

400.000

zalo-icon
zalo-mail
facebook-icon
phone-icon